Ølsted Skateboard Foreningen

Ølsted Skateboard Forening.

Skateboarding i Ølsted:

Skateboarding har siden starten af 80erne været "hot" i Ølsted, mange vil nok nikke genkendende til at der blandt de unge der hang ud ved den gamle telefonboks i krydset Hovedgaden/Byvej var en del der kørte på skateboard. Der blev også skatet flittigt på p-pladsen ved kirken og der var tidligere en minirampe i byen.

Den flade bank på perrronen og den lille curb bag stationsbygningen er alle dage blevet skatet.

Siden skatehallen "Olliestedet" blev skabt, har Ølsted, uden at vide et, været af historisk betydning for dansk skateboard historie da hallen har et klassisk desing af international kvalitet.

Ølsted Skateboard Forening har dermed en ganske tung arv at løfte...

Nørre Herlev 24 december:
Ølsted Skateboard Forening Nyhedsbrev julen 2020

Kære Alle

Jeg sidder i skrivende stund og tænker over det år der snart er gået. Det har på alle planer været et anderledes år.
 For de fleste har Corona fyldt rigtigt meget, og for os skatere og Ølsted Skateboard forening (ØSF) har det desværre også haft indvirkning på vores muligheder for at dyrke vores passion. I øjeblikket er Olliestedet lukket, men d. 3. januar er der håb for, at der åbnes op igen.

 Vi i bestyrelsen har i år lagt mange kræfter i at få stablet et samarbejde på benene med UKC (Unge og kulturcenter Halsnæs) som sørger for driften af Olliestedet. Vi har skrevet utallige mails og også været til et par møder, men det er ingen hemmelighed at UKC ikke har virket villige til at lukke ØSF ind i varmen. Det har senest resulteret i en henvendelse til byrådet og borgmesteren i Halsnæs, både fra bestyrelsen og 2 privatpersoner, som heller ikke synes af driften af Olliestedet fungerer tilfredsstillende.

 Gennem borgmesteren er der nu kontakt til den øverste chef for Børne-unge området i Halsnæs, Mads Ingvardsen, som har lovet at gøre noget ved vores ønske om en officiel lokaletildeling til ØSF, dette gøres i samarbejde med chefen for Kultur og idræt (herunder Idrætshallerne) Torben Møller Hansen. Vi sender et oplæg til dem begge om vores visioner og ønsker for fremtiden i Olliestedet i starten af januar, som de har lovet at tage med i deres betragtninger. Herunder vil vi også bede, om at der afsættes midler til at renovere hallen.
 I forbindelse med dette står vi som forening stærkere, jo flere medlemmer vi er, så jeg vil gerne opfordre til at vi alle gør en indsats for at skaffe flere medlemmer til ØSF. Dette vil også betyde bedre muligheder for kommunale midler og dermed et bedre Olliestedet. Vi i bestyrelsen fortsætter med at lægge pres på kommunen, og vil også opfordre til at der oprettes et skateboardhold i UKC-regi. Og at vi kan få ekstratider udover den nuværende åbningstid- kun for foreningens medlemmer.Så snart der er konkrete resultater, melder vi noget ud.

I det nye år skal vi også afholde generalforsamling i ØSF, og det gøres søndag d. 28. februar. Kl.10 i Frederiksværk. Såfremt Corona tillader det, vil vi låne et passende lokale hos kommunen til afholdelse af generalforsamlingen. Til generalforsamlingen vil der være lodtrækning blandt de fremmødte om en flot præmie, og trøstepræmier til alle deltagere. Skulle Corona spolere dette, vil vi forsøge at afholde generalforsamlingen over Teams, hvor lodtrækningen om fremmødepræmien selvfølgelig stadig vil blive afholdt.
 I år er det følgende i bestyrelsen der er på valg:

• Kasserer Mikkel Mathiessen (genopstiller)
• Revisor Patrick Schouw (genopstiller)
• Bestyrelsesmedlem Adrian Willert (genopstiller)
• Bestyrelsesmedlem Matthias Claeson (genopstiller)
• Suppleant Anders Elgaard Voss (genopstiller)
• Suppleant Franz Geisler (genopstiller ikke)
• Formand (Franz Geisler stiller op)

Hvis du går med tanken om at deltage i bestyrelsesarbejdet, opfordrer vi til at stille op til en af posterne. Besked om dette skal være bestyrelsen i hænde senest 1 februar 2021, på mail Mikkel@bna.dk

Vi har også brug for frivillige til fx at renovere ramper eller bygge nyt i hallen, alt efter hvad vi kommer igennem med hos Kommunen. Pt. går vi for at afholde byggedag lørdag d. 16. januar fra kl. 08 til kl. 16. Vi skaffer selv noget værktøj og UKC stiller materialer til rådighed. På dagen kunne det være rigtig fedt med nogle frivillige, og hvis man bare kan et par timer, er det meget kærkomment.

Op til jul har UKC fået skiftet de fleste af pladerne i bowlen, og euro-gappet har også fået en overhaling. Planen er at skifte de sidste plader i bowlen og ellers bare lidt generel opfriskning. Vi håber at kunne tilbyde mad og drikke, så vi kan få en hyggelig dag, som vi runder af med en god session. Der er selvfølge også risiko for at dette bliver spoleret af Corona eller der er begrænsning i antallet af personer vi må være i hallen.
Derfor må du gerne give besked til Franz på tlf. 4011 7567, hvis du har lyst til at give en hånd med.

Vi i bestyrelsen ønsker jer alle et godt nytår !

Formand i Ølsted Skateboard Forening

Franz Allan Geisler

Privatlivspolitik og GDPR:


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


I forbindelse med aktiviter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer og kan ligeledes blive offentliggjort i relevante medier.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.


Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.


Ølsted Skateboard Forening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivningen, for yderligere information send venligst en mail til:

privatliv@olliestedet.dk

Formand: Franz Geisler

Mail:

franz@bna.dk

Mobil 4011 7567


CVR oplysninger:

Langkildevej 163  2650 hvidovre

CVR nr: 40694234

Status: Aktiv  Business type: Frivillig forening
Foreningen er optaget i DIF og i Rullesport Danmark. 

Foreningens CFR nr. er: 1342506