Ølsted Skateboard Foreningen

Ølsted Skateboard Forening.

Skateboarding i Ølsted:

Skateboarding har siden starten af 80erne været "hot" i Ølsted, mange vil nok nikke genkendende til at der blandt de unge der hang ud ved den gamle telefonboks i krydset Hovedgaden/Byvej var en del der kørte på skateboard. Der blev også skatet flittigt på p-pladsen ved kirken og der var tidligere en minirampe i byen.

Den flade bank på perrronen og den lille curb bag stationsbygningen er alle dage blevet skatet.

Siden skatehallen "Olliestedet" blev skabt, har Ølsted, uden at vide et, været af historisk betydning for dansk skateboard historie da hallen har et klassisk desing af international kvalitet.

Ølsted Skateboard Forening har dermed en ganske tung arv at løfte...

Ekstraordinær

generalforsamling!

Kære alle

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at, der har været fejl i indkaldelsen til vores årlige generalforsamling. Det må selvfølgelig ikke ske, og derfor finder vi en ny dato, for afholdelse af ordinær generalforsamling, så alle er indkaldt rettidigt.

For at undgå lignende fejl fremover har vi i bestyrelsen gennemgået vores vedtægter nøje, og har konstateret at de på flere punkter kan laves mere enkle. Derfor indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at gennemføre ændringer i vores vedtægter, og endvidere fastsætte årets kontingent. Herunder følger dagsorden for ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling i Ølsted Skateboard Forening

Mandag d. 13 februar kl. 17:00

Lokation:

Unge og Kulturcentret

Syrevej 19

3300 Frederiksværk

Punkt 1: valg af dirigent og stemmetællere

Punkt 2: præsentation af nye vedtægter og afstemning

Punkt 3: Fastsættelse af kontingent for 2023, bestyrelsen foreslår at fastsætte kontingentet til 100 kr pr medlem uanset alder, og om man er aktiv eller passivt medlem.

 

Nu dato for ordinær generalforsamling kommer snarest.

De tidligere annoncerede pizzaer og sodavand gemmer vi til den ordinære generalforsamling.

På bestyrelsens vegne

Formand Franz Geisler


Privatlivspolitik og GDPR:


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


I forbindelse med aktiviter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer og kan ligeledes blive offentliggjort i relevante medier.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.


Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.


Ølsted Skateboard Forening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivningen, for yderligere information send venligst en mail til:

privatliv@olliestedet.dk

Formand: Franz Geisler

Mail:

franz@bna.dk

Mobil 4011 7567


CVR oplysninger:

Langkildevej 163  2650 hvidovre

CVR nr: 40694234

Status: Aktiv  Business type: Frivillig forening
Foreningen er optaget i DIF og i Rullesport Danmark. 

Foreningens CFR nr. er: 1342506