Skate

Nyhedsbrev 5 dec 2021


Kære Alle


Året går snart på hæld, og det har været et år hvor der er sket en masse i Ølsted Skateboard forening.


Allerførst vil jeg gerne sige velkommen til alle de nye medlemmer vi har fået i år, hvilket betyder at vi er gået fra 24 medlemmer i 2020 til 88 medlemmer i skrivende stund. Det er virkelig fedt, at så mange støtter op om vores forening, og det giver lyst til at gøre endnu mere, af det vi har gjort i 2021. En af de ting jeg synes er bedst, er alle de kammeratskaber der er kommet på kryds og tværs mellem drenge og piger, unge og gamle - jeg syntes vi har en forening, hvor der er plads til at være med, i det omfang man selv ønsker.


I forhold til UKC, som jo ejer Olliestedet, er der nu en langt bedre dialog, og vi håber, at vi i starten af 2021 kan komme i gang med at renovere quarter-pipen, som trænger til nye plader. Vi satser også på, at kunne holde flere arbejdsdage hvor vi skal male, skære, skrue og bygge.


 Vi melder datoer ud i god tid, så man kan være med, og lære lidt om hvordan man bygger ramper mm.


 Vi har også lavet en lille ”kiosk” som er åben, når nogle fra bestyrelsen er i hallen. Overskuddet fra både kiosk og salget af boards & hardware, går til at lave flere arrangementer for vores medlemmer.


Apropos arrangementer har vi planlagt et lille julehyggearrangement i Olliestedet, mandag d. 27. december fra kl. 17 til 20. Der vil være julelotteri med lækre præmier og gratis æbleskiver og varm kakao/kaffe.

Det er gratis for alle at være med, og man kan bare dukke op, hvis man lyster.


Det er også ved at være tid til vores årlige Generalforsamling, som vi afholder mandag d. 7. februar kl. 17:00.

Hvor det afholdes, meldes ud når vi er lidt nærmere datoen, da der kan ske meget på 2 måneder med Corona.


Hvis man vil stille op som bestyrelsesmedlem eller har punkter til dagsorden, skal det sendes til Franz senest d. 20. december på mail til: franz@bna.dk


Endelig dagsorden udsendes sammen med årets regnskab, og de opstillede til valg, d. 6. januar 2022.


Alle i bestyrelsen, der er på valg i 2022, genopstiller. I 2022 skal der vælges til følgende pladser:

Formand:    Franz stiller op.

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Mathiesen genopstiller.

Bestyrelsessuppleant: ledig


Sluttelig vil bestyrelsen gerne ønske dig og din familie en glædelig jul og et godt nytår🎄🛹☺


På bestyrelsens vegne


Franz Geisler

Foreninger i Olliestedet og på www.olliestedet.dk:


Vi vil tilskynde til, og være behjælpelige med, at alle brugergrupper danner foreninger for at vi kan mødes i dette fælles forum for alle brugere som har interesse i at sikre den bedst mulige fremtid for vores passion, livsstil og sport i skatehallen Olliestedet.


Dette er med henblik på at skabe en fremtid hvor skatehallen og andre skatefaciliteter i Halsnæs kan bestå ud fra bedst mulige betingelser og hvor alle brugergrupper tager aktivt ansvar for faciliteterne og deres brug.


En mindre interessegruppe bestående af Franz Geisler, Mikkel Mathiessen og Christian Nymand har valgt at starte en skateboard forening med base i skatehallen Olliestedet i Ølsted.

Foreningens formål er at give alle interesserede, uanset alder, køn, nationalitet, religion og færdigheder mulighed for fremme skateboardkulturen og/eller deltage i foreningens fællesskaber som bla. vil bestå af minimum 1 fast træningsdag om ugen og 1 månedlig fælles, tværsportslig arrangement, samt at afholde den årlige skateboard konkurrence Olliestedet Open.


Vil du være med til at skabe en bedre fremtid for Olliestedet,

så er her muligheden!