Historien

Historien om skatehallen Olliestedet og hjemmesiden www.olliestedet.dk

Kort gennemgang af historien bag www.olliestedet.dk:

Jeg købte domænet og skabte den første udgave af olliestedet.dk i 2004 som en uafhængig non government, non commercial, non profit organisation for at tilgode se skaternes interesse og hvor vi kunne diskutere udviklingen i skatehallen Olliestedet uden om daværrende Frederiksværk Ungdomsskole, der til at starte med ville sætte en klar dagsorden og tydeligvis styre hallens udvikling, indretning, brug osv.

Men det var ikke altid lige hensigtsmæssig set fra en skaters synspunkt.

Et andet formål var at have et forum hvori vi kunne afholde en årlig konkurrence, Olliestedet Open som blev afholdt første gang i 2003 og som er blevet afholdt hver år siden, desvære med undtagelse af 2018.

Alt dette, trods alle forsøg på at afholde div. arrangementer som brugerbetalt, kostede mig en del cool cash (og uanede mængder af tid da mine evner som web-designer/master/redaktør er begrænset)...

Det var ikke længere nødvendigt i udgangen af 2010 da det var skaterene selv, i samarbejde med BNA som entrepenør, der styrerede udviklingen, rengøringen, afviklingen af den årlige konkurrence og som styrede samarbejdet med kommunen.

Det var tydeligt at hjemmesiden/projektet havde 'sejret sig ihjæl' da forholdene var bedre end nogen sinde før med en ny lækker indretning skabt af frivillige kræfter i Banana Crew med Franz Geisler, Mikkel Mathiessen og undertegnede i front der havde brugt op i mod 10.000 timer sammenlagt på at skabe den nuværende udformning af hallen, samt stod for en grundig og reglmæssig rengørring og vedligeholdelse. 
Det måtte derfor, for mig, være på tide at lukke biksen for at kaste mig over andre projekter.

Desuden ville jeg sætte stor pris på at kunne komme forbi og benytte hallen som enhver anden bruger uden at føle mig forpligtet til en masse arbejde der havde været frivilligt og ulønnet for mit vedkommende.

Jeg ville også, når muligheden og knæet igen tillod det, skate mere vert, så hjemmesidens webhotel blev overdraget til andre der drev siden i de følgende år, men jeg beholdt domænet registreret i mit navn.


De seneste års udvikling i hallen har i min optik ærlig talt været skuffende og mangelfuld, hallen er forfaldet mere og mere, der blev ulækkert og der var altid snavset når jeg kom forbi. De glade farverige malerier som brugerne havde lavet er blev malet over med en grå farve der havde bragt glæde og stolthed i enhver institution øst for jerntæppet før det faldt; væk var farver og glæde, tilbage stod grå, snavsede og halvt ødelagte obstacles og trøstesløs tristhed.


Nu må det være på tide jeg igen at kaste mig over hjemmesiden der alt for længe har stået stille. Det er på tide igen at skabe et medie hvor vi i fællesskab kan lave en plan for hallens fremtid - Hvis noget ikke er i udvikling, så er det i afvikling, og al udvikling starter med en plan!

Det har ikke været mulig at få Ungdomsskolen til at komme med en plan eller en vision, men så må vi, brugere, jo hjælpe dem lidt på vej.

Jeg forventer ikke UKC Halsnæs klapper i deres hænder af glæde på trods af at dette tiltag faktisk er det selv samme som de har efterspurgt: Nemlig voksne brugere der er villig til at ofre tid og energi på at være rollemodeller samt at tage ansvar for at få hallen til igen at fremstå som det præstige projekt som vi efterlod den få år siden, nemlig en skatehal i verdensklasse.


8/8-2019 af Christian Tjan Nymand, redaktør og nu formand for Ølsted Skateboard Forening

Kort historisk gennemgang af hallen:

Der er alle år, siden 80'erne, blevet skatet på den flade bank på perronen og på den lille

curb bag stationsbygningen, men i 2000-2001 blev indehaveren af virksomheden, som

på da værende tidspunkt havde lejet lokalerne, træt af larm og støj fra dette, hatten af,

for istedet for at forbyde og forsøge at stoppe dette, søgte han efter alternativer da noget

tydede på at der manglede noget for ungdommen i byen.

Han får opstøvet den eneste tibageværende og bevaringsværdige  bygning fra den tidliger

CF-kasserne der lå hvor institionen Trekløveret ligger i dag.

Denne hal er ejet af kommunen, var ubenyttet og dermed en fantastisk mulighed.

I 2002 bygger Skateland.dk de første obstacles i hallen og Ron9 Bager (mange årig skater

der tidligere har hjulpet Frv kommune med det gamle skateareal i Frv.) flytter nogle af de

obstacles der stod på det gamle areal i FRV til Olliestedet, skatehallen er nu en realitet!

2003: Hallen indvies officielt med taler, røde bånd med dertil hørende presseomtale.

Samme år får jeg kendskab til hallen og begynder at benytte den. Skaterne udtrykker en del

utilfredshed med ungdomsskolen samt mangel på velorganiserede konkurrencer o.l

Jeg afholder dette år den første udgave af Olliestedet Open efter anmodning fra skaterne.

2004: www.olliestedet.dk ser dagen lys og vi bruger siden til at diskutere tiltag, forbedringer samt distriburere nyheder og vi bygger den første obstacle efter brugernes ønske. De efterfølgende år fungere dette upåklageligt og der bygges flere og flere obstacles af materialer som blot indkøbes af ungdomsskolen og leveres i skatehallen.

2008: Det gamle skateareal i FRV får dødsstødet da der skal bygges på området. Et alternativ finaneres af kommunen og der startes på bygning af en minirampe ved svømmehallen i FRV, dette går desværre i stå og Franz/Banana Crew tilbydes først opgaven men vi finder det urealistisk og foreslå materialerne brugt i Olliestedet, dette accepteres. Jeg begynder at designe og lave tegninger af mulige løsninger. 2008-2009: Materialer leveres i Olliestedet og Franz, Mikkel, undertegnede og resten af Banana Crew begynder en omfattende ombygning.

2010: Hallen får den nuværende løsning hvor flow er i højsædet og alle obstacles er bygget ud til vægene for at optimere og lette rengøringen.

Jeg overdrager samme år webhotellet til www.olliestedet.dk til friske unge kræfter efter en omfattende knæskade der holder mig ude af gamet de næste 2-3 år, samtidig begynder en ny brugergruppe at indtage hallen.

2012-2015: Løbehjul bliver mere og mere populært, og da denne brugergruppe er betydeligt yngre end den originalt tiltænkte gruppe opstår konflikter og da ungdomsskolen samtidig omorganiseres, så begynder UKC at varetage hallen.

2015-  : UKC opretter www.olliestedet.com som officiel hjemme side for skatehallen og de står herefter for rengøring og vedligeholdelse med lidt hjælp fra de gamle drenge da UKC's budget og kundskaber ikke altid slår til. I samme periode opstår flere og flere uheldige konflikter, ikke længere kun mellem brugergrupper, men nu også konflikter mellem brugergrupper og UKCs repræsententer hvilket eskalere og ender bla. med trusler, eksklussion af BMX i hallen og politianmeldelser.

I denne periode overmales de gamle favirige malerier da de delvist var ødelagt af grafitti, hallen fremstår herefter trist og grå.

Ramper og obstacles forfalder langsomt og bliver kun nødtørftigt repareret, rengøringen af arealet tilsidesættes for rengøring af toiletterne hvilket gør hallen næsten altid fremstår som beskidt og ulækker.

ollieomtale
artikkel1
artikkel2

Ældre video klip fra de første år

Billeder fra Olliestedet gennem tiden

Sron9flip2tail
sron9smidt
trappebox4trin3dfarve
Oelsted-005
trappeboxen
Oelsted-004
The-VIPs
Emil-Krooked
Smidtgrind
Nicolai-fsollie
Nicolai-blunt
Julie-calleogmikkel
wazirolliegrap
nymini
nymini2
Nybank
nyopstil
nywallride
affald9
Ollieskiltet
Niclas_olliebsgrap
Lokumsbanken
Oelsted-bowlcopy
over7
DSC03289
bowl-mats
PIC_0044
PIC_0045
bowlen6
bowlen1
bowlen22
bowl-lille2
bowlen21
2Bowl
over8
overs8
over1
over4
DSC_0001
deko1
deko4
deko2
deko5
20150319_181948
20180915_101514
IMG_20180127_100739